JUDr. Irena Chmelíková, zapsaná mediátorka

Vítejte na mé internetové prezentaci. Právní služby poskytuji od roku 2000, kdy jsem začala po patnácti letech praxe v podnikové sféře vykonávat advokacii ve smyslu § 15 zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii. V současné době jsem v zaměstnaneckém poměru, proto jsem si nechala pozastavit výkon advokacie. Získaných zkušeností využívám jako zapsaná mediátorka.

Tyto webové stránky jsou v současné době aktualizovány a upravovány na mou činnost zapsané mediátorky.

Kvalita

Pravidelně se účastním školení a seminářů, abych mohla poskytovat mediátorské služby na nejvyšší možné úrovni.

Centrální poloha v jižních Čechách

Mediátorské prostory se nachází na okraji Českých Budějovic - diskrétnost a příjemné prostředí zajištěno.

Transparentní honorář

Účtování mediátorských služeb probíhá na základě předem domluvené odměny. Pro detaily mne prosím kontaktuje.