JUDr. Irena Chmelíková, advokátka

Vítejte na mé internetové prezentaci. Právní služby poskytuji od roku 2000, kdy jsem začala po patnácti letech praxe v podnikové sféře vykonávat advokacii ve smyslu § 15 zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii. V současné době jsem v zaměstnaneckém poměru, proto jsem si nechala pozastavit výkon advokacie i činnost zapsané mediátorky. Jestliže potřebujete právní zastoupení, mohu Vám alespoň doporučit jednoho z mých kolegů.

Mým cílem je poskytovat právní služby v maximální kvalitě a s co nejmenší časovou a finanční zátěží pro klienta. Prioritou je ochrana zájmů klienta a dodržování mlčenlivosti u všech klientů. Při řešení případů úzce spolupracuji s notářskými kancelářemi a soudními exekutory.

Součástí internetové prezentace jsou i užitečné odkazy na internetové stránky důležitých institucí a databází.

Kvalita

Pravidelně se účastním školení a seminářů, abych mohla poskytovat právní služby na nejvyšší možné úrovni.

Centrální poloha

Kancelář se nachází v centru Českých Budějovic - přímo na hlavním náměstí Přemysla Otakara II.

Transparentní honorář

Účtování právních služeb probíhá na základě vyhlášky MS ČR - advokátního tarifu, který najdete v sekci "Honorář".