Profil

JUDr. Irena Chmelíková

JUDr. Irena Chmelíková

JUDr. Irena Chmelíková

V současné době jsem v zaměstnaneckém poměru, proto jsem si nechala pozastavit výkon advokacie. Získaných zkušeností využívám ve své činnosti jako zapsaná mediátorka.

Advokátka a členka České advokátní komory
zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory, č. 8308

Zápis do seznamu mediátorů 7. 2. 2014 (po pozastavení činnost obnovena k 22.10.2020)

Zkouška zapsaného mediátora 14. 1. 2014

Výkon advokacie v Českých Budějovicích od roku 2000

Podnikový právník 1984 – 2000

Profesní zkouška komerčních právníků 28.5.1996

Právnická fakulta UK Praha 1980 – 1984