Advokátní služby

Advokátní úkony:

 • právní konzultace
 • vypracování dokumentů podle požadavku klienta
 • právní zastupování před soudy
 • právní zastupování v soudních i mimosoudních sporech
 • advokátní úschova peněz
 • mimosoudní řešení sporů
 • vymáhání pohledávek
 • podávání návrhů na exekuci

Nemovitosti:

 • sepisování kupních, darovacích a směnných smluv na nemovitosti, včetně  úředního ověření  podpisů účastníků
 • zastupování ve vkladovém řízení u katastru nemovitostí
 • bytové právo, včetně nájemních smluv
 • pronájem nebytových prostor

Trestní právo:

 • zastoupení klienta (obviněného, obžalovaného, odsouzeného) v přípravném  řízení, u hlavního líčení, podávání opravných prostředků, porady ve vazební věznici
 • jednání s poškozeným o náhradě škody
 • jednání s Probační a mediační službou
 • podávání žádostí o propuštění z vazby
 • podávání žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu
 • zastupování poškozeného

 Rodinné právo:

 • rozvod manželství
 • vypořádání společného jmění manželů
 • svěření nezletilého dítěte do péče, výživné
 • výživné rozvedených i nerozvedených manželů

 Občanské právo

 Pracovní právo

 Dědické právo

 

Pověření ČAK k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů:
Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.