Osobní bankrot (oddlužení)

Osobní bankrot neboli oddlužení je jedna z nejlepších a mnohdy jediná cesta, jak se definitivně zbavit exekutorů, exekucí, úvěrů, nevýhodných půjček, ale i různých ostatních dluhů, které člověk má. Osobní bankrot umožňuje snížení Vašich dluhů až o 70 %. Je nejlepším způsobem, jak zabránit každodennímu narůstání dluhů, smluvních pokut, penále a odměn exekutorů.

Mé služby

Nabízím kvalifikované a rychlé vypracování a podání  insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení, spolu se všemi zákonem požadovanými přílohami:

Pokud splňujete podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu, pak je k povolení oddlužení třeba podat perfektní insolvenční návrh. Insolvenční návrh je nutné spojit s návrhem na povolení oddlužení, a podat k příslušnému insolvenčnímu soudu, v předepsané formě a se všemi zákonem požadovanými náležitostmi a přílohami. Následně soud zahájí tzv. insolvenční řízení, v němž se o Vašem oddlužení bude rozhodovat.

Projekt „Bezplatná insolvenční poradna“

Vzhledem ke skutečnosti, že se množí podvodné a předražené nabídky různých oddlužovacích agentur, byla v lednu 2016 v Českých Budějovicích zřízena „Bezplatná insolvenční poradna“, jejímž cílem je zaručit vypracovávání návrhů na oddlužení kvalifikovanými advokáty či insolvenčními správci. Partnery tohoto projektu bezplatné poradny je Krajský soud v Českých Budějovicích, Spolek insolvenčních správců, Probační a mediační služba, Česká advokátní komora a Jihočeský kraj. Nápad na zřízení této poradny vzešel od JUDr. Ing. Zdeňka Strnada, soudce Krajského soudu v Českých Budějovicích. Za tuto svoji aktivitu byl oceněn na celostátní akci Právník roku 2015.

Tohoto projektu jsem se rozhodla účastnit. Proto nabízím úvodní konzultaci zdarma a za následné služby zaplatí klient předem určenou částku.

Výhody oddlužení

 • Skutečnou šanci, jak se oficiální zákonnou cestou jednou provždy zbavíte dluhů.
 • Možnost, jak zaplatit nejméně 30 % svých dluhů a od zbývající části být soudem osvobozen.
 • Konec strachu z exekutorů a vymahačů - v oddlužení jste pod ochranou soudu.
 • Zastavení dalšího zbytečného nárůstu Vašich dluhů o úroky, smluvní pokuty, penále a odměny advokátů a exekutorů.
 • Vidinu budoucího života bez dluhů – předem budete znát termín, kdy oddlužení úspěšně skončí.
 • Zůstane Vám zákonem garantovaná nezabavitelná částka příjmů – budete tak mít z čeho hradit své životní náklady.
 • Po úspěšném absolvování oddlužení již nebude mít žádné dluhy.

Podmínky oddlužení

Pro vyhlášení osobního bankrotu je potřeba splňovat následující podmínky:

 • Mít dluhy u více věřitelů (minimálně dvou).
 • Mít alespoň dva dluhy v prodlení více jak 30 dnů, případně musí hrozit, že toto prodlení u podstatné části dluhů nastane.
 • Mít takový příjem nebo majetek, abyste v rámci oddlužení byli schopni uhradit minimálně 30 % z Vašeho celkového dluhu
 • Pokud máte dluhy z podnikání, je třeba, aby se věřitelé těchto dluhů nevyslovili proti Vašemu oddlužení, popř. aby se jednalo o dluhy, které Vám zůstaly po skončení konkursu, nebo závazky tzv. zajištěné.
 • Nesledovat oddlužením tzv. nepoctivý záměr.
 • Podat k soudu perfektní insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení spolu se všemi požadovanými přílohami.
 • Plnit veškeré povinnosti v průběhu oddlužení, které ukládá insolvenční zákon.

Ceník

Úvodní konzultace je zdarma.

Kvalifikované a rychlé vypracování a podání  insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení stojí dle složitosti 5.000,- Kč až 7.500,- Kč (+ DPH).